UNDERSLAG

Varighet: Avhenger av kunde, ca 3 timer
Sted: I kundens butikk/lokaler eller innleid lokale.
Antall: Opp til 20 personer.

Vi har to forskjellige kurs i underslag:
– For ledere – Forebygging og bekjemping av underslag
– For ansatte – Et dialogbasert kurs for å skape en større forståelse blant de ansatte og minimere avstanden mellom ledelsen og de ansatte.

Olav har jobbet med å bekjempe underslag i flere år. Kursene er basert på hans erfaring samt Bacheloroppgaven han skrev i samarbeid Olav Thon Gruppen (karakter A). For å få maksimalt utbytte, og for å treffe på balansen mellom kontroll og tillit, anbefales det at organisasjonen gjennomfører kurs for både ledere og ansatte.

Prosessmodell Underslag - Østbye og Perez

 

 

 

 

 

 

Etter endt kurs skal bedriften:
– Kjenne til organisatoriske faktorer som påvirker en ansatt til å gjennomføre/ikke gjennomføre et underslag.
– Kjenne til hva som er mest forebyggende og bekjempende mot underslag
– Lære de vanligste metodene som benyttes ved underslag.
– Kunne opptre korrekt ved mistanke.

Kursets oppbygging:
Kurset for ledere tar for seg organisatoriske faktorer, så vel som hvordan organisasjonen bekjemper og oppdager underslag. Det blir satt fokus på faktiske tiltak for å forebygge mot underslag. Kursholder vil utfordre kursdeltakerene til å komme med løsninger på praktiske caser underveis i kurset. Alle punkter i Østbye og Perez sin prosessmodell vil bli gjennomgått.

Hvorfor kurs innen underslag?
– E24: Norske butikkansatte stjeler mest i Norden
– Gode interne rutiner og reglement senker muligheten for underslag betraktelig
– Underslag er  vanskelig å oppdage dersom man ikke har god kunnskap rundt dette
– Dersom bedriften har internt svinn så  vil dette kurset spare inn kostnaden for kurset i løpet av kort tid.
– Det er viktig å stoppe underslag så tidlig som mulig slik at den ansatte som stjeler ikke skader bedriftens drift og renomme . Det å sitte igjen med et gjeldsbrev på flere tusen kroner er heller ikke heldig for den ansatte, og jobben med å få tilbake tapte midler blir større for bedriften.

Generelt:
Kurset er lagt opp til to-veis kommunikasjon slik at kursdeltakerene selv aktivt kan delta med spørsmål og dele erfaringer som knyttes opp mot teorien i kurset. Dette aktiviserer deltakerene på en god måte, og sørger for at deltakerene sitter igjen med en forståelse av stoffet som kan knyttes direkte til arbeidsplassen.

 

Ønsker du en bedriftspresentasjon om hvem vi er eller hva vi kan tilby? Usikker på hva din organisasjon har behov for?
Ta gjerne kontakt – vi kommer med glede innom !