Samarbeidsavtale med Mental Helse Ungdom !

Samarbeidsavtalen blir her underskrevet av to meget fornøyde parter.

 

Den fantastiske starten på nyåret fortsetter!

I 2016 leverte vi to kurs til Mental Helse Ungdom, lederutvikling og konflikthåndtering. Organisasjonen var svært fornøyd med denne leveransen, noe som innledet samtaler om et mer langsiktig samarbeid.

 

 

 

I dag ble samarbeidsavtalen underskrevet av generalsekretær Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen og vår konsulent Olav Østbye. Avtalen gir Mental Helse Ungdom tilgang på vår kompetanse til en meget fornuftig pris. Ved langsiktige samarbeid og ved større avtaler kan vi tilby lavere priser enn normalt. Dette gir oss i Dedikert Kompetanse AS forutsigbarhet samtidig som kunden får mer for pengene.

Mental Helse Ungdom kommer til å benytte seg av konsulenttjenester og kurs som øker deres kompetanse og lukker kompetansegap i organisasjonen. Dette gir også organisasjonen økt fleksibilitet når de trenger ekstra arbeidskraft på kort varsel.

For de av dere som ikke kjenner til organisasjonen fra før så bør dere ta en titt på deres hjemmeside, www.MHU.no
Organisasjonen er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. De jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Hvert år søker organisasjonen i tillegg om midler til å gjennomføre prosjekter som tjener deres visjon.

I 2017 har de fått tilskudd til følgende prosjekter:

  • Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (Psykologistudenter som frivillig underviser i psykisk helse på ungdomsskolen)
  • Rettighetstelefonen (en telefonvakt som tilbyr gratis veiledning for innringere som har møtt på utfordringer i møte med ulike etater)
  • The only gay in the village (Et prosjekt som skal kartlegge hvilke kommuner som har eller har hatt en LHBTI-plan)

Avtalen underskrevet av to meget fornøyde parter !

Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi kan tilby?
Ta kontakt – vi kommer med glede innom å holder en uforpliktende bedriftspresentasjon.