Risikovurdering for turledere – Hamar og Hedemarken Turistforening

 

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) gjennomfører årlig en rekke turer for sine medlemmer og andre interesserte. Disse deltar årlig på en turledersamling hvor fokus er risikovurdering forut for og under de ulike turene. Harald holdt i går kurs/foredrag om risikovurdering basert på erfaringer som sjef Forsvarets Vinterskole gjennom 10 år.

 

Salen var helt full av meget interesserte og erfarne turledere som bidro med sine egne opplevelser. Tilbakemeldingene etter foredraget var meget positive. Her var det mye de kunne dra nytte av. Etter flere møter med ledelsen i HHT og medlemmene er det tydelig at de har sikkerhet i fokus. Dette er meget gledelig.

Ønsker du å vite mer om hvem vi er og hva vi kan tilby?
Ta kontakt – vi kommer med glede innom å holder en uforpliktende bedriftspresentasjon.

Vi har også en kort video som presenterer oss på 1 minutt som du kan se her: http://dkomp.no/video-om-oss/