REKRUTTERINGSKURS

Varighet: Avhenger av kunde. I utgangspunktet 3 timer.
Sted: Innleid lokale eller kundens lokaler.
Antall: minimum 10 personer, maks 25.

Harald Østbye har jobbet i Forsvaret 39 år med ledelse fra bunn til topp. Harald var blant annet befalsskolesjef for Befalsskolen for Kampvåpene (BSKAMP) på Rena fra 2002-2005, hvor han i løpet av årene var ansvarlig for utdanningen av 450 ledere til Hæren. De siste 10 årene har han vært sjef for Forsvarets Vinterskole i Elverum.

Gjennom disse årene har Harald erfart på godt og vondt hvor viktig det er å ansette rett person i rett stilling. En feilansettelse kan være svært kostbar og tidkrevende, det er derfor svært viktig å gjøre en grundig seleksjonsprosess med en gang. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs og det er derfor avgjørende at de som selekterer gjør dette med høyest mulig treffsikkerhet!

 

rek2

 

Etter endt kurs skal du:
– Kunne benytte deg av verktøyet jobbanalyse/arbeidsanalyse
– Beherske ulike seleksjonsmetoder og kjenne til hvilke som gir høyest prediktiv validitet (treffsikkerhet)
– Gjøre en kost/nytte vurdering av rekrutteringsprosessen du står ovenfor
– Kjenne til vanlige feil ved seleksjon
– Kunne opprette en god stillingsannonse og forstå hvilket innhold stillingsannonsen bør ha

 

Kursets oppbygging:
Teori, diskusjon og noen praktiske øvelser/caser.
Kurset passer for alle som rekrutterer eller kommer til å rekruttere i fremtiden.

 

Ønsker du en bedriftspresentasjon om hvem vi er eller hva vi kan tilby? Usikker på hva din organisasjon har behov for?
Ta gjerne kontakt – vi kommer med glede innom !