KONFLIKTHÅNDTERING

Varighet: Varierer, som oftest ca 4 timer.
Sted: I kundens eller innleid lokale.
Antall: Opp til 20 personer.

Alle organisasjoner opplever konflikter, både internt og eksternt. Kurset vi tilbyr er helt grunnleggende og vi fokuserer på å skape en felles forståelse i organisasjonen. Kursdeltakerne blir aktivisert i stor grad og kurset tilpasses den enkelte organisasjon. På forhånd kommer vi gjerne innom for å innhente informasjon slik at kurset vårt treffer best mulig.

Hvorfor konflikthåndtering?
– God konflikthåndtering fører til bedre kundeservice ovenfor kunder.
– God konflikthåndtering internt fører til mindre sykefravær og bedre trivsel på jobb.
– God konflikthåndtering fører til bedre sikkerhet på jobb i forhold til at situasjoner ikke eskalerer, men deeskaleres.
– God konflikthåndtering fører til utvikling mellom ansatte i forhold til at konstruktive tilbakemeldinger blir gitt.

 

Ønsker du en bedriftspresentasjon om hvem vi er eller hva vi kan tilby? Usikker på hva din organisasjon har behov for?
Ta gjerne kontakt – vi kommer med glede innom !