Den konstruktive organisasjonen

Varighet:  Avhenger av kunde, ca 4 timer.
Sted: Innleid lokale eller kundens lokaler.
Antall: Varierer, som oftest maksimalt 20.

En konstruktiv organisasjon er en organisasjon som utvikler seg kontinuerlig gjennom å gi hverandre gode konstruktive tilbakemeldinger. For å oppnå en konstruktiv organisasjon er det viktig at de ansatte er klar over hvordan man skal gi og motta en god konstruktiv tilbakemelding. I starten er det viktig at slike tilbakemeldinger blir gitt i en styrt og trygg ramme som gjør at man får frem de positive effektene, og ikke de negative.

 

Kurset tilpasses den enkelte kunde og inneholder både undervisning samt at vi styrer den første konstruktive tilbakemeldingsseansen som organisasjonen utfører.

Hvorfor bør man benytte seg av dette kurset?
– Sørger for at organisasjonen har mulighet for å utvikle seg kontinuerlig på egenhånd.
– Kan stoppe konflikter på et tidlig nivå og sørge for læring
– Bedre samarbeid gjennom en bedre og mer tydelig kommunikasjon
– Sørger for at de ansatte forstår hverandre bedre
– Gjør at den enkelte får oppfølging og tilbakemeldinger utover medarbeidersamtalen

 

Ønsker du en bedriftspresentasjon om hvem vi er eller hva vi kan tilby? Usikker på hva din organisasjon har behov for?

Ta gjerne kontakt – vi kommer med glede innom !